Hos Vikan er leveringsperformance afgørende

Dag-til-dag-levering stiller store krav til produktion og lager

Manglende indsigt og handling

Analyser på rå- og færdigvarer skabte bedre overblik

"Platformen serverer det hele til dig, og gør det svært IKKE handle på problemet."

Segmenteringer sikrer korrekt produktionsplanlægning

Fastholder tilfredse kunder og høj leveringsperformance

Resultater

Bedre samarbejde på tværs

Inact Now bliver brugt på møder, hvor indkøbsafdelingen, produktionen og lageret lægger en plan for, hvordan de balancerer leveringsperformance og omkostninger. Snart skal også marketing onboardes så de kan få en fælles forståelse på tværs. 

Bedre overblik

Med Inact Now som værktøj i produktionsplanlægningen har Vikan skabt større gennemsigtighed omkring den enkelte vares performance og ved nu, hvordan de skal håndtere dem for at øge leveringsperformance og sænke omkostninger.

Tårnhøj leveringsperformance

Selvom Vikan med Inact Now har sænket deres lagerværdi har det ikke påvirket deres tårnhøje leveringsperformance. De har altså skabt sig et sundere lager. 

Vikan

Vikan er en af verdens førende leverandør af hygiejniske rengøringsrekvisitter til fødevareindustrien og andre hygiejnefølsomme miljøer. Deres rengøringsrekvisitter sælges i mere end 90 lande og virksomheden har mere end 100 års erfaring.


www.vikan.com