Bygma styrker sin forhandlingsposition og sikrer resultater på bundlinjen

Manglende overblik og Excel gymnastik

Et værktøj i leverandørforhandlingen

Effektivitet i værktøjet

“Resultaterne oversteg vores forventninger.”

Resultater

Bedre leverandøraftaler

Ved at sætte fokus på den enkelte leverandørs performance bliver deres krav til leverandørerne i langt højere grad imødekommet og de får sikret mere profitable aftaler.

Bedre overblik

Med Inact Now som værktøj i leverandørforhandlingen har Bygma Gruppen skabt større gennemsigtighed omkring den enkelte leverandørs performance.

Forbedret profitabilitet

For Bygma er leverandørforhandlingerne en af nøglerne til success. De forbedrede leverandøraftaler har sikret øget omsætning og lavere lagerværdi.

Bygma Gruppen A/S

Bygma Gruppen er placeret blandt Top100 virksomhederne i Danmark. Virksomheden beskæftiger ca. 2.400 ansatte fordelt på mere end 100 forretningsenheder i hele Norden. Koncernen er den største danskejede leverandør til byggeriet med aktiviteter inden for salg og distribution af byggematerialer til både større og mindre byggerier. Bygma Gruppen havde i 2018 en omsætning på ca. 7,9 mia. DKK.

www.bygma.dk