Skip to main content

Fra høj kapitalbinding til kontrol med optimerede processer og fælles fodslag

Opsummering

Udfordringen

Med 60 fabrikker spredt over hele verden, oplevede Alfa Laval 60 forskellige måder at drive supply chain og resultatet blev bl.a. ukurans, længere leveringstid og for høj kapitalbinding.

Alfa Lavals overordnede behov var at standardisere måden fabrikkerne planlagde og disponerede deres rå- og færdigvarelagre samt at nedbringe deres kapitalbinding.

Løsningen

Alfa Lavals løsning på problemet er både teknisk og menneskeligt: 

Platformen består af Insights og Actions: Inact Now samler, analyserer og beriger alt relevant data fra Alfa Lavals ERP-system og genererer konkrete handlingspunkter til medarbejderne. 

Derudover har Alfa Laval arbejdet sammen med konsulenterne i Inact, både i opstarten og løbende. På den måde har Alfa Laval fået løbende sparring til, hvordan de kunne ændre parametre og adfærd hos medarbejderne – på baggrund af platformen.

Resultatet

The Alfa Laval Way
Alfa Laval er gået fra at drive supply chain på den enkelte indkøbers mavefornemmelse, til at bruge strømlinede processer og standarder, der er optimeret på baggrund af data – The Alfa Laval Way. 

25% lagerreduktion på grund af konkret adfærd
I dag kan medarbejderne nemt oversætte data til konkret adfærd, så de kan arbejde aktivt med at nedbringe lageret og undgå for stor kapitalbinding. En af fabrikkerne har f.eks. nedbragt lageret med 25%.

Slut med siloer og synsninger
En sidste og vigtig forandring for Alfa Laval er det fælles sprog, der giver større forståelse for data og hvordan medarbejderne konkret skal reagere på de data. Alfa Laval har bygget en bro af øget bevidsthed på tværs af hele organisationen.

Om casen

60 forskellige måder at gøre det på

Alfa Lavals mål

Menneskelige og CFO-venlige resultater

Bevidsthed og kompetence

Et godt råd fra Martin

Alfa Laval