Fra reaktive til proaktive med Inact Now

Hvordan arbejder I med Inact Now hos JP Group?

Hvorfor Inact Now?

Levereglerne sætter dagsordenen

Indsigt: Hvad er leveregler?

Hvorfor arbejder JP Group med leveregler på deres kunder?

Vi bruger Inact Now som et argument til at sige: Kære sælger, du bliver nødt til at gøre noget

Hvordan arbejder I mere specifikt med segmentering og leveregler på jeres kunder?

I bund og grund kræver det, at man tør tage snakken med kunden undervejs

Resultater

Styrket deres kerneforretning

Ved hjælp af segmenteringerne i Inact er de blevet i stand til at lave skarpe prioriteringer i deres hverdag og til at se ind i, hvor strategiske deres varer, kunder og leverandører egentlig er.

Inact Now bliver brugt til at identificere de mest værdiskabende varenumre (AA). Dette hjælper dem med at prioritere i hverdagen, og har været med til at sikre en øget omsætning på 7%.

Et fællessprog

JP Group bruger Inact Now aktivt i hele virksomheden, selv når der træffes strategiske beslutninger om forretningen. Med implementeringen af leveregler har de fået et fælles sprog, der skaber en fælles forståelse for retningen.

Større bevidsthed i forretningen

JP Group har fået en større indsigt og et fælles sprog, der har haft skabt en større bevidsthed om forretningen. Med Inact har de opnået større gennemsigtighed, der er med til at skabe en mere lønsom forretning.

JP Group

JP Group er en af nordens førende virksomheder i eftermarkedsindustrien og producerer samt sælger højkvalitetsreservedele og -ekstraudstyr til europæiske og asiatiske biler. De servicerer omkring 1.200 B2B kunder i mere end 90 lande og har omkring 450 leverandører. 

www.jpgroup.dk