5 leveregler til en effektiv supply chain

1. Lagerpolitik

2. Leveringssikkerhed

3. Minimumslager

4. Kostpris

5. Ordrestørrelse